Trainingsgroepen

Het is enkel toegestaan om de trainingsterreinen onder (bege)leiding van een Hang-On trainer te betreden. Dit kan tijdens clinics of tijdens trainingen.

Stichting Survivalgroep Hang-On onderscheidt twee trainingsniveau’s:

  • Recreanten en beginners;
  • Wedstrijdgroep en gevorderden.

Binnen elk niveau is er een jeugdgroep en een volwassenengroep. Hieronder volgt een korte toelichting op deze niveau’s.

Overgang van beginners naar gevorderden

Voor de kinderen die graag willen doorstromen naar gevorderde groep is er de overgangsgroep. Deze is er voor om de overstap naar de gevorderden geleidelijk aan te laten gaan. Deze jeugdleden trainen op zaterdag mee met de gevorderden (jeugd gecombineerd met volwassenen). Het doel is dan wel om binnen 6 maanden de aansluiting te vinden en zo definitief de overstap te maken naar de gevorderde/wedstrijd jeugdgroep.
In de training op dinsdagavond kunnen volwassenen die door willen stromen aantonen dat men voldoende techniek en conditie heeft om mee te kunnen komen met de gevorderden.

Recreanten- en beginnersgroepen

Het accent bij deze groepen ligt in het beheersen en verbeteren van de basistechnieken in combinatie met specifieke kracht en uithoudingsvermogen. Ofwel die basis die nodig is om een survivalrun succesvol (met bandje) uit te kunnen lopen en om door te kunnen stromen naar de gevorderden.
Iedereen begint in een van deze groepen. Binnen deze groepen trainen ook volwassenen/kinderen die het af en toe leuk vinden om recreatief een survivalrun te lopen, maar dit echter niet in wedstrijdverband willen doen. Het niveau is dan ook zeer uiteenlopend. Er wordt daarom zoveel mogelijk training op maat gegeven, rekening houdend met de persoonlijke doelstellingen van de sporter.
Binnen de beginnergroep is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei en groepsprocessen.

 

Wedstrijd- en gevorderdengroepen

Beheersing van de basis survivalrun technieken in combinatie met specifieke conditie kracht en intrinsieke motivatie zijn belangrijke voorwaarden om in deze groep mee te kunnen doen.Er wordt gewerkt met diverse prestatie lijnen zodat er op verschillende niveau’s getraind kan worden.

Iedereen traint op zijn/haar niveau en gericht naar het circuit waar hij/zij aan deelneemt. Deze trainingen zijn wedstrijdgericht en kent een combinatie van looptraining/loopscholing, core stability, specifieke kracht, hindernistraining, boogschieten, zagen enz.. Bovendien is er een duidelijke opbouw en periodisering naar de survivalruns toe.

Ondanks dat binnen de wedstrijdcircuits survivalrun een individuele sport is, kiezen we binnen de training voor een hoge mate van saamhorigheid en is er een klimaat waarin de deelnemers elkaar optimaal stimuleren en motiveren.
Hang-On