Participatie en contributie

Stichting Survivalgroep Hang-On draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Zonder hun inzet kan de survivalgroep niet bestaan. Als lid ben je verplicht om de stichting te helpen met diverse hand- en spandiensten. Klik hier voor het volledige huishoudelijk reglement.

Voorbeelden zijn:

  • Leden en ouders jeugdleden dienen minimaal 1 volledige dag te helpen tijdens de jaarlijkse Hang On Run
  • Leden en ouders assisteren in de tegenprestatie RCN programma
  • Helpen in onderhoudsmomenten trainingslocatie
  • Zitting in één van de commissies van Stichting Hang On

De contributie bedraagt slechts € 180,- per jaar per lid (ongeacht de trainingsgroep) en deze wordt per 6 maanden (vooraf) betaald . Naast de participatie en contributie moet je rekening houden met een aantal bijkomende kosten. Zie het volgende artikel voor een toelichting.