Bijkomende kosten

Als deelnemer bij de Stichting survivalgroep Hang-On ben je tevens verplicht om het Hang-On Tenue aan te schaffen en om lid te zijn van de Survivalbond Nederland. Als je daarnaast ook mee wilt doen aan wedstrijden komt hier een wedstrijdlicentie van de SBN bij.
Hieronder worden deze bijkomende kosten verder toegelicht.

Hang-On Tenue

Hang-On hecht veel waarde aan het dragen van het clubtenue. Daarnaast sluit dit ook aan bij de afspraken die gemaakt zijn met de RCN. Onze trainingslocatie is gelegen op het terrein van de camping RCN het grote bos. Met de RCN is afgesproken dat groepen op het trainingsterrein herkenbaar aanwezig zijn. Dit om te voorkomen dat ongeautoriseerde het terrein betreden.
Het clubtenue is dan ook (met uitzondering van de laagdrempelige jeugd beginnersgroep) verplicht. De kosten van het Hang-On Tenue liggen tussen de € 175,- en € 250,- en hoeft niet direct afgenomen te worden. Voor nieuwe deelnemers geldt een kennismakingsperiode van 3 maanden. Wil je meer weten over ons tenue? Ga dan naar de onze winkel. muta.nl.

Lidmaatschap Survivalbond Nederland

Elke deelnemer van Hang-On dient voorafgaand aan de eerste training tevens lid te worden van de Survivalbond Nederland om gebruik te kunnen maken van de gezamenlijke ongevallenverzekering. De kosten hiervan zijn 17,50 euro per jaar. Dit kan rechtsreeks via de SBN site.

Aanvraag wedstrijdlicentie SBN

Als je mee wilt doen aan één van de wedstrijdcircuits dan moet je een wedstrijdlicentie aanvragen bij de Survival Bond Nederland. De kosten hiervan zijn: Jeugd 10 euro per jaar Volwassenen 15 euro per jaar

Ga naar de site van de SBN om een licentie aan te vragen.