Het is enkel toegestaan om de trainingsterreinen onder (bege)leiding van een Hang-On trainer te betreden. Dit kan tijdens clinics of tijdens trainingen.

Stichting Survivalgroep Hang-On onderscheidt twee trainingsniveau’s:

  • Recreanten en beginners;
  • Wedstrijdgroep en gevorderden.

Binnen elk niveau is er een jeugdgroep en een volwassenengroep. Hieronder volgt een korte toelichting op deze niveau’s.

Overgang van beginners naar gevorderden

Voor de kinderen die graag willen doorstromen naar gevorderde groep is er de overgangsgroep. Deze is er voor om de overstap naar de gevorderden geleidelijk aan te laten gaan. Deze jeugdleden trainen op zaterdag mee met de gevorderden (jeugd gecombineerd met volwassenen). Het doel is dan wel om binnen 6 maanden de aansluiting te vinden en zo definitief de overstap te maken naar de gevorderde/wedstrijd jeugdgroep.
In de training op dinsdagavond kunnen volwassenen die door willen stromen aantonen dat men voldoende techniek en conditie heeft om mee te kunnen komen met de gevorderden.

Recreanten- en beginnersgroepen

Het accent bij deze groepen ligt in het beheersen en verbeteren van de basistechnieken in combinatie met specifieke kracht en uithoudingsvermogen. Ofwel die basis die nodig is om een survivalrun succesvol (met bandje) uit te kunnen lopen en om door te kunnen stromen naar de gevorderden.
Iedereen begint in een van deze groepen. Binnen deze groepen trainen ook volwassenen/kinderen die het af en toe leuk vinden om recreatief een survivalrun te lopen, maar dit echter niet in wedstrijdverband willen doen. Het niveau is dan ook zeer uiteenlopend. Er wordt daarom zoveel mogelijk training op maat gegeven, rekening houdend met de persoonlijke doelstellingen van de sporter.
Binnen de beginnergroep is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei en groepsprocessen.

 

Wedstrijd- en gevorderdengroepen

Beheersing van de basis survivalrun technieken in combinatie met specifieke conditie kracht en intrinsieke motivatie zijn belangrijke voorwaarden om in deze groep mee te kunnen doen.Er wordt gewerkt met diverse prestatie lijnen zodat er op verschillende niveau’s getraind kan worden.

Iedereen traint op zijn/haar niveau en gericht naar het circuit waar hij/zij aan deelneemt. Deze trainingen zijn wedstrijdgericht en kent een combinatie van looptraining/loopscholing, core stability, specifieke kracht, hindernistraining, boogschieten, zagen enz.. Bovendien is er een duidelijke opbouw en periodisering naar de survivalruns toe.

Ondanks dat binnen de wedstrijdcircuits survivalrun een individuele sport is, kiezen we binnen de training voor een hoge mate van saamhorigheid en is er een klimaat waarin de deelnemers elkaar optimaal stimuleren en motiveren.
Hang-On

Trainingsmomenten per groep

Trainingsmomenten per groep

Recreanten- en beginnersgroep (7 t/m 17 jaar):

Dag Tijd Type training
Woensdag 16.00 – 18.00 uur Training in Doorn

Overgangsgroep naar jeugdgevorderde (7 t/m 17 jaar):

Dag Tijd Type training
Woensdag 16.00 – 18.00 uur Training in Doorn
Zaterdag 13.00 – 15:00 uur Training in Doorn (gecombineerd met volwassenen)

Wedstrijd- en gevorderdengroep (7 t/m 17 jaar):

Dag Tijd Type training
Donderdag 16.30 – 18.30 uur Training in Doorn
Zaterdag 10.00 – 12.30 uur Training in Doorn (gecombineerd met volwassenen)

Recreanten- en beginnersgroep (vanaf 18 jaar):

Dag Tijd Type training
Woensdag 19.00 – 21.00 uur Training in Doorn alleen voor overgangsgroep (beginners met basistechniek), gecombineerd met de gevorderdengroep
Zaterdag 13.00 – 15:00 uur Techniektraining in Doorn voor beginners (werken aan de basistechniek)

Wedstrijd- en gevorderdengroep (vanaf 18 jaar):

Dag Tijd Type training
Dinsdag 19.00 – 21.00 uur Training in Doorn
Zaterdag 10.00 – 12:30 uur Training in Doorn
De wedstrijdgroep mag ook meetrainen met de jeugdselectie wedstrijdgroep

Trainingslocatie

Op het terrein van camping RCN het Grote Bos in Doorn hebben wij drie uitgebreide trainingsterreinen.
Je vind ons op de Hydeparklaan 24 te Doorn. Misschien wel de mooiste trainingslocatie van Nederland!
Plan hier je route via Google maps.

Op onze locatie staan zo’n 100 hindernissen. Om een idee te geven staan er hieronder een aantal afgebeeld.

« 2 van 7 »

 

Let op: Training uitsluitend op vaste trainingstijden en onder begeleiding van instructeur Hang-On!

Participatie en contributie

Stichting Survivalgroep Hang-On draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Zonder hun inzet kan de survivalgroep niet bestaan. Als lid ben je verplicht om de stichting te helpen met diverse hand- en spandiensten. Klik hier voor het volledige huishoudelijk reglement.

Voorbeelden zijn:

  • Leden en ouders jeugdleden dienen minimaal 1 volledige dag te helpen tijdens de jaarlijkse Hang On Run
  • Leden en ouders assisteren in de tegenprestatie RCN programma
  • Helpen in onderhoudsmomenten trainingslocatie
  • Zitting in één van de commissies van Stichting Hang On

De contributie bedraagt slechts € 180,- per jaar per lid (ongeacht de trainingsgroep) en deze wordt per 6 maanden (vooraf) betaald . Naast de participatie en contributie moet je rekening houden met een aantal bijkomende kosten. Zie het volgende artikel voor een toelichting.

Bijkomende kosten

Als deelnemer bij de Stichting survivalgroep Hang-On ben je tevens verplicht om het Hang-On Tenue aan te schaffen en om lid te zijn van de Survivalbond Nederland. Als je daarnaast ook mee wilt doen aan wedstrijden komt hier een wedstrijdlicentie van de SBN bij.
Hieronder worden deze bijkomende kosten verder toegelicht.

Hang-On Tenue

Hang-On hecht veel waarde aan het dragen van het clubtenue. Daarnaast sluit dit ook aan bij de afspraken die gemaakt zijn met de RCN. Onze trainingslocatie is gelegen op het terrein van de camping RCN het grote bos. Met de RCN is afgesproken dat groepen op het trainingsterrein herkenbaar aanwezig zijn. Dit om te voorkomen dat ongeautoriseerde het terrein betreden.
Het clubtenue is dan ook (met uitzondering van de laagdrempelige jeugd beginnersgroep) verplicht. De kosten van het Hang-On Tenue liggen tussen de € 175,- en € 250,- en hoeft niet direct afgenomen te worden. Voor nieuwe deelnemers geldt een kennismakingsperiode van 3 maanden. Wil je meer weten over ons tenue? Ga dan naar de onze winkel. muta.nl.

Lidmaatschap Survivalbond Nederland

Elke deelnemer van Hang-On dient voorafgaand aan de eerste training tevens lid te worden van de Survivalbond Nederland om gebruik te kunnen maken van de gezamenlijke ongevallenverzekering. De kosten hiervan zijn 17,50 euro per jaar. Dit kan rechtsreeks via de SBN site.

Aanvraag wedstrijdlicentie SBN

Als je mee wilt doen aan één van de wedstrijdcircuits dan moet je een wedstrijdlicentie aanvragen bij de Survival Bond Nederland. De kosten hiervan zijn: Jeugd 10 euro per jaar Volwassenen 15 euro per jaar

Ga naar de site van de SBN om een licentie aan te vragen.

Proeftraining en lid worden

Survivalrun staat bekend als de sport met de zwaarste  hindernissen in combinatie met hardlopen. We hebben zowel jeugd als volwassengroepen. Binnen de wedstrijden zijn diverse zwaartes mogelijk.

Ben je serieus geïnteresseerd en lijkt de survivalsport je wel wat? Dan kun je meedoen aan een gratis proeftraining. Tijdens deze training kun je kijken of de sport bij je past en kan de trainer kijken in welke groep je kunt starten.

Daarnaast zijn de trainingen gericht op deelname aan nationale en internationale  OCR wedstrijden is het mogelijk om te trainen voor deelname in recreatief verband.
Klik hier om je op te geven voor een proefles.

Heb je al een keer met ons meegedaan en wil je lid worden? Klik dan hier voor ons inschrijvingsformulier.