Het is enkel toegestaan om de trainingsterreinen onder (bege)leiding van een Hang-On trainer te betreden. Dit kan tijdens clinics of tijdens trainingen.

Stichting Survivalgroep Hang-On onderscheidt twee trainingsniveau’s:

  • Recreanten en beginners;
  • Wedstrijdgroep en gevorderden.

Binnen elk niveau is er een jeugdgroep en een volwassenengroep. Hieronder volgt een korte toelichting op deze niveau’s.

Overgang van beginners naar gevorderden

Voor de kinderen die graag willen doorstromen naar gevorderde groep is er de overgangsgroep. Deze is er voor om de overstap naar de gevorderden geleidelijk aan te laten gaan. Deze jeugdleden trainen op zaterdag mee met de gevorderden (jeugd gecombineerd met volwassenen). Het doel is dan wel om binnen 6 maanden de aansluiting te vinden en zo definitief de overstap te maken naar de gevorderde/wedstrijd jeugdgroep.
In de training op dinsdagavond kunnen volwassenen die door willen stromen aantonen dat men voldoende techniek en conditie heeft om mee te kunnen komen met de gevorderden.

Recreanten- en beginnersgroepen

Het accent bij deze groepen ligt in het beheersen en verbeteren van de basistechnieken in combinatie met specifieke kracht en uithoudingsvermogen. Ofwel die basis die nodig is om een survivalrun succesvol (met bandje) uit te kunnen lopen en om door te kunnen stromen naar de gevorderden.
Iedereen begint in een van deze groepen. Binnen deze groepen trainen ook volwassenen/kinderen die het af en toe leuk vinden om recreatief een survivalrun te lopen, maar dit echter niet in wedstrijdverband willen doen. Het niveau is dan ook zeer uiteenlopend. Er wordt daarom zoveel mogelijk training op maat gegeven, rekening houdend met de persoonlijke doelstellingen van de sporter.
Binnen de beginnergroep is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei en groepsprocessen.

 

Wedstrijd- en gevorderdengroepen

Beheersing van de basis survivalrun technieken in combinatie met specifieke conditie kracht en intrinsieke motivatie zijn belangrijke voorwaarden om in deze groep mee te kunnen doen.Er wordt gewerkt met diverse prestatie lijnen zodat er op verschillende niveau’s getraind kan worden.

Iedereen traint op zijn/haar niveau en gericht naar het circuit waar hij/zij aan deelneemt. Deze trainingen zijn wedstrijdgericht en kent een combinatie van looptraining/loopscholing, core stability, specifieke kracht, hindernistraining, boogschieten, zagen enz.. Bovendien is er een duidelijke opbouw en periodisering naar de survivalruns toe.

Ondanks dat binnen de wedstrijdcircuits survivalrun een individuele sport is, kiezen we binnen de training voor een hoge mate van saamhorigheid en is er een klimaat waarin de deelnemers elkaar optimaal stimuleren en motiveren.
Hang-On

Trainingsmomenten per groep

Het is enkel toegestaan om de trainingsterreinen onder (bege)leiding van een Hang-On trainer te betreden. Dit kan tijdens clinics of tijdens trainingen.

Stichting Survivalgroep Hang-On onderscheidt zowel bij de jeugd als bij volwassenen 4 trainingsniveau ‘s :

  • Beginners
  • Gevorderde & Recreanten
  • Overgangsgroep selectie
  • Selectie

Hieronder volgt een korte toelichting op deze niveaus.

Beginners:

 Wanneer je een proeftraining aanvraagt dan zal deze plaatsvinden in de beginnersgroep. In de beginnersgroep zal aan een goede basis gewerkt. Naast de algehele conditie is op veilige wijze beheersen van basistechnieken van groot belang. Tevens maak je kennis met de filosofie van Hang On zoals doorzetten en elkaar op een positieve wijze stimuleren. Binnen alle groepen (beginners, gevorderde en selectie) is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei en groepsprocessen.

Gevorderde:

Indien er een goede basis gelegd bestaat er de mogelijkheid om 2 keer te gaan trainen in de groep gevorderde & recreanten. De trainingen zijn conditioneler dan de beginners maar weer een stuk milder dan de selectie. Deze groep is tevens geschikt voor recreatieve sporters die de basis al beheersen

Overgangsgroep selectie:

Wanneer er bij beginners of gevorderde geconstateerd wordt dat de basisconditie en klimvaardigheid zeer goed ontwikkelt en daarbij er sprake is van een intrinsieke motivatie om verder te ontwikkelen in de breedte sport dan is de 1e stap de overgangsgroep naar selectie. Zo wordt er 1x getraind in de ‘oude’ groep beginners/gevorderde en 1x zal er meegetraind worden met de selectie. Het doel is dat binnen 6 maanden duidelijk wordt of er definitief overgestapt kan worden naar de selectie of dat een andere groep beter past.

Selectie:

De selectie groepen zullen werken met een duidelijke periodisering naar wedstrijden toe. Naast de structurele kom je in het loopschema te staan waarin je kunt aangeven welke dagen je extra looptrainingen wil. Tevens zullen er door het jaar extra centrale trainingen gepland worden.

Jeugd beginners – gevorderde groep (7 t/m 17 jaar):

Dag Tijd Locatie
Woensdag 16.00 – 18.00 uur  RCN in Doorn
* Deelname proeftraining? Deze zijn ook op dit tijdstip
(inschrijven via website formulier)

Jeugd gevorderde – recreanten groep  (7 t/m 17 jaar):

Dag Tijd Locatie
Woensdag 16.00 – 18.00 uur  RCN in Doorn (jeugdbeginners)
Zaterdag 10.00 – 12:30 uur  RCN in Doorn (2de keer trainen gecombineerd met volwassenen gevorderde)

 

 

Overgangsgroep naar Jeugdselectie (7 t/m 17 jaar):

Dag Tijd Locatie
Woensdag 16.00 – 18.00 uur  RCN in Doorn (jeugdbeginners)
Zaterdag 10.00 – 12.30 uur  RCN in Doorn (2de keer trainen bij selectie jeugd gecombineerd met volwassenen)

 

 

Jeugdselectie: (7 tm 17 jaar )

Dag Tijd Locatie
Donderdag  16:00 – 18:00 uur  RCN in Doorn (jeugdselectie)
Zaterdag 10.00 – 12:30 uur  RCN in Doorn (2de keer trainen gecombineerd met volwassenen)

 

 

Volwassen beginners:

DagTijdLocatie
Zaterdag13.00 – 15.00 uur RCN in Doorn (beginners)
 
 

Deelname proeftraining? Deze zijn ook op dit tijdstip (inschrijven via website formulier)

Volwassen gevorderde – recreanten groep (18+):

Dag Tijd Locatie
Dinsdag  19:00 – 21:00 uur  RCN in Doorn
Zaterdag 10.00 – 12:30 uur  RCN in Doorn

 

 

 

 

Wedstrijdselectie (18+):

Dag Tijd Locatie
Dinsdag  19:00 – 21:00 uur  RCN in Doorn
Zaterdag 10.00 – 12:30 uur  RCN in Doorn

 

 
 

Trainingslocatie

Op het terrein van camping RCN het Grote Bos in Doorn hebben wij drie uitgebreide trainingsterreinen.
Je vind ons op de Hydeparklaan 24 te Doorn. Misschien wel de mooiste trainingslocatie van Nederland!
Plan hier je route via Google maps.

Op onze locatie staan zo’n 100 hindernissen. Om een idee te geven staan er hieronder een aantal afgebeeld.

« 1 van 7 »

 

Let op: Training uitsluitend op vaste trainingstijden en onder begeleiding van instructeur Hang-On!

Participatie en contributie

Stichting Survivalgroep Hang-On draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Zonder hun inzet kan de survivalgroep niet bestaan. Als lid ben je verplicht om de stichting te helpen met diverse hand- en spandiensten.

Voorbeelden zijn:

  • Leden en ouders jeugdleden dienen minimaal 1 volledige dag te helpen tijdens de jaarlijkse Hang On Run / Club Kampioenschappen
  • Leden en ouders jeugdleden assisteren in de tegenprestatie RCN zomerprogramma (minimaal 2 dagdelen)
  • Helpen in onderhoudsmomenten trainingslocatie
  • Zitting in één van de commissies van Stichting Hang On

De contributie bedraagt slechts € 200,- per jaar per lid (ongeacht de trainingsgroep) en deze wordt per 6 maanden (vooraf) betaald . Naast de participatie en contributie moet je rekening houden met een aantal bijkomende kosten. Zie het volgende artikel voor een toelichting.

Bijkomende kosten

Als deelnemer bij de Stichting survivalgroep Hang-On ben je tevens verplicht om het Hang-On Tenue aan te schaffen en om lid te zijn van de Survivalbond Nederland. Als je daarnaast ook mee wilt doen aan de landelijke wedstrijden komt hier een wedstrijdlicentie van de SBN bij.
Hieronder worden deze bijkomende kosten verder toegelicht.

Hang-On Tenue

Hang-On hecht veel waarde aan het dragen van het clubtenue. Daarnaast sluit dit ook aan bij de afspraken die gemaakt zijn met de RCN. Onze trainingslocatie is gelegen op het terrein van de camping RCN het grote bos. Met de RCN is afgesproken dat groepen op het trainingsterrein herkenbaar aanwezig zijn. Dit om te voorkomen dat ongeautoriseerde het terrein betreden.
Het basis clubtenue is dan ook verplicht. De kosten van het Hang-On Tenue liggen tussen de € 175,- en € 250,- afhankelijk van het seizoen (Winter)

Wil je meer weten over ons basis tenue? Ga dan naar de onze winkel. HangOn Teamshop

Heb je specifieke persoonlijke vragen stuur een mail naar tenue(at)survivalgroephang-on.nl

Lidmaatschap Survivalbond Nederland

Elke deelnemer van Hang-On dient voorafgaand aan de eerste training tevens lid te worden van de Survivalbond Nederland om gebruik te kunnen maken van de gezamenlijke ongevallenverzekering. De kosten van een Seizoenlidmaatschap is 20,00 euro per jaar. Dit kan rechtsreeks via de SBN site.

Aanvraag wedstrijdlicentie SBN

Als je mee wilt doen aan één van de wedstrijdcircuits dan moet je een wedstrijdlicentie aanvragen bij de Survival Bond Nederland. De kosten hiervan zijn: Jeugd 10 euro per jaar Volwassenen 15 euro per jaar

Ga naar de site van de SBN om een wedstrijd licentie aan te vragen.

Proeftraining en lid worden

Survivalrun & Obstacle Course Racing  bestaat uit  een combinatie van hardlopen met hindernissen. Er zijn wedstrijden en recreanten runs  in beide disciplines voor korte en langere afstanden. Stichting Hang-On heeft zowel trainingsgroepen voor de jeugd als voor volwassenen.

Ben je serieus geïnteresseerd en lijkt Survivalrun en Obstacle Course Racing je wel wat? Dan kun je meedoen aan een gratis proefperiode.

Vanaf 2023 bieden we 4 x per jaar een proefperiode aan, bestaande uit 4 verplichte momenten: 3 proeftrainingen en een online informatieavond. De 4 momenten moeten in opeenvolgende weken van de betreffende maand worden gevolgd om in aanmerking te komen voor de status aangeslotene van de Stichting Hang On. Per maand hebben we 4 trainingsmomenten vastgelegd waarvan er 3 verplicht zijn om aanwezig te zijn.

Zowel voor volwassenen als jeugd, zal bij de laatste proeftraining een mini survivalrun nagebootst worden om te ervaren hoe het straks is om een echte run te lopen.

Na de 3 proeftrainingen wordt de kennismakingsperiode afgesloten met een (verplichte) informatie avond. Tijdens deze avond zal uitleg gegeven worden over o.a;  de Stichting Survivalgroep Hang On (doelstellingen, sport/runs, SBN en NLOSF lidmaatschap Hang On, het clubtenue, het Huishoudelijk Reglement (HR) met o.a. de hand- en spandiensten, de AVG en tevens wordt er een advies gegeven vanuit Hang On. Aan het einde van de informatie avond kan er een beslissing worden genomen om te komen trainen bij Hang On, waarop alle benodigdheden kunnen worden ingevuld en ondergetekend.

Voor volwassenen is de proefperiode op zaterdag van 13.00 uur-15.00 uur en voor de jeugd op woensdag van 16.00 uur- 18.00 uur.

Voor vragen stuur ons een mail via het contactformulier.