1. Ik verklaar hierbij alle betrokken personen zoals instructeurs, eigenaren materialen, mede deelnemers als RCN, locatie (hierna genoemd als “ontheven personen”) te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, claims of eisen ten gevolge van oorzaken of gevolgen  die ik kan hebben zoals verwondingen, invaliditeit, overlijden of schade als gevolg van de deelname aan de activiteit/training, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door nalatigheid van de “betrokkenen partijen”
  2. Ik begrijp en erken dat deelname aan Survival- Obstacle training/activiteiten gevaren met zich meebrengen die zelfs niet door voorzichtigheid, deskundigheid hindernissen en instructie volledig uitgesloten kunnen worden. Ik aanvaard zowel uitdrukkelijk als vrijwillig alle risico’s.
  3. Ik heb bovenstaande gelezen en begrepen en erken dat dit hetzelfde is als een ontheffing van een aansprakelijkheid van mijn wettelijke rechten en ook de bevestiging de aanname van alle risico’s die voortvloeien uit beoefening van deze training/activiteit
  4. Ik verklaar verder dat de geldigheid van dit formulier voor aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van het risico voor onbepaalde duur in volle kracht zullen blijven zolang ik bezig ben een de training en activiteit en op het terrein van de RCN mij begeef en enigerlei verband houden met “ontheven partijen”.
  5. Ik verklaar dat ik tenminste 18 jaar oud ben of dat ouder, voogd af te zien van alle wettelijke rechten die toekomen aan mij of mijn minderjarige kind als gevolg van een letsel dat mijn zoon of dochter kunnen leiden, tijdens de uitoefening van de training of activiteit.
  6. Deelnemers geven aan of ze in het bezit zijn van een zwemdiploma. (deelname aan survivalparcours over het water alleen mogelijk met zwemdiploma!)