Doelstelling

1.    De stichting heeft ten doel zich door middel van trainingen en activiteiten te richten op deelname aan de survivalruns die worden georganiseerd onder auspiciën van de Survival Bond Nederland.
2.    De stichting heeft ten doel door middel van trainingen en activiteiten te richten op deelname aan (EK, WK) wedstrijden op het gebied van Obstacle Course Racing  (OCR) in zowel Nederland als er buiten.
3.    Organiseren van de jaarlijkse Hang On Run
4.    Minimaal 1 keer per jaar ons inzetten middels het project Survival for Life voor het goede doel gerelateerd aan kanker
In samenwerking met o.a. de Gemeente Veenendaal is er elk jaar het programma School en Sport waarbij leerlingen, binnen en buiten schooltijd, kunnen kennismaken met survivalrun.
Dit met als doel nog meer jeugd aan het bewegen te krijgen en te houden. Hang-On is de tegenhanger van een tijdperk van computers waarbij buiten spelen en sporten niet altijd meer iets vanzelfsprekendheid is.
Hang-On tracht binnen de doelstelling de survivalsport en zijn vormende waarde zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.
Naast de reguliere trainingen hebben we diverse sportstimulerings- en kennismakende activiteiten/trainingen. (bijvoorbeeld school en clinics run en survivalrunfeestjes).

Onze Stichting draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Zonder hun inzet kan de survivalgroep Hang On niet bestaan.
Aangezien Hang-On een sportclub is zal bij planning van extra activiteiten de 1e prioriteit liggen op de reguliere trainingen, de wedstrijden, de sportstimuleringstrajecten en daarna pas de overige externe activiteiten.