Toelichting bij het AVG formulier

Indien u klikt dan gaat :
- Privacybeleid
- Huishoudelijk reglement

Door het verplicht invullen van uw emailadres ontvangt u een kopie van deze AVG bevestiging voor u zelf als lid of voor uw kind(deren) die lid zijn.