Leuk dat je met ons mee komt trainen!

Met het onderstaande formulier kun je je inschrijven om deel te nemen aan survival trainingen van Stichting Survivalgroep Hang-On!
Met het verzenden van het formulier verplicht je jezelf tot het betalen van de verplichte trainingsbijdrage (via automatische incasso) en geef je aan akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement.

Let op dat je jezelf, na de proefperiode, met deze inschrijving ook verplicht tot het aanschaffen van de relevante Hang-On teamkleding. Wij vinden het belangrijk dat we als team goed herkenbaar zijn bij survivalruns en trainingen.


Persoonlijke gegevens

Voornaam:*
Achternaam*
Adres:*
Geslacht:*
Telefoon:*
E-mail:*
E-mail confirmation:*
Geboortedatum:*
Lidmaatschapnummer Survivalbond:*

Dit nummer heb je gekregen direct na het inschrijven bij de Survivalbond. Hierdoor ben je verzekerd tijdens de trainingen.

Naam eerste ouder/verzorger:
Mobiel eerste ouder/verzorger:
Naam tweede ouder/verzorger:
Mobiel tweede ouder/verzorger:
E-mailadres ouder(s)/verzorger(s):

In overleg met de trainer wordt bepaald in welke trainingsgroep de deelnemer start. Selecteer hieronder de bepaalde trainingsgroep.

Trainingsbijdrage: (Januari tot December)*
Trainingsgroep:*

De trainingsbijdrage kan per jaar of per halfjaar via een automatische incasso betaald worden welke door Club Collect zal worden uitgevoerd.

ClubCollect BV, Sint Pieterspoortsteeg 23A, 1012 HM Amsterdam
Naam rekeninghouder:*
IBAN:*

Gegevens definitief maken

Hierbij verklaar ik dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement van de Stichting Survivalgroep Hang-On. Tevens verklaar ik lid te zijn van de Survival Bond Nederland, in verband met de noodzakelijke gezamenlijke ongevallenverzekering. 

Trainen geschied uitsluitend op aangegeven trainingsmomenten.

SEPA incasso machtigingsformulier

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: Club Collect in opdracht van Stichting Survivalgroep Hang-On om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig onze opdracht.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Recaptcha Word Verification: